Soutěžní disciplíny

Stavby 20-ti studentských týmů jsou hodnoceny v 10 disciplínách, každá je oceněna maximálně 100 body. Zvítězí tým, který dosáhne nejvyššího bodového součtu.

 

Logo domu - soutěžní kategorie architektonická kvalita

Architektonická kvalita

Posouzení návrhu z hlediska konceptu i celkového fungování. Odborná porota sleduje proporce stavby, řešení fasády, propojení vnitřního prostoru s exteriérem. Hlediskem je pohodlí obyvatel i kontext, do kterého je stavba navrhována.

Logo oka - soutěžní kategorie atraktivita pro trh

Atraktivita pro trh

Disciplína posuzuje vhodnost řešení pro klienta, který si každý tým určuje sám. Porota posuzuje uživatelský komfort, prodejnost a proveditelnost stavby.

Logo peníze - soutěžní kategorie cenová dostupnost

Cenová dostupnost

Ukazuje, že chytré řešení šetří finance nejen při provozu, ale i při výstavbě a že nejlepší řešení nemusí být to nejdražší. Disciplína poprvé posuzovaná při soutěži Solar Decathlon v roce 2011. Maximum bodů získá dům, který lze postavit za méně než 250 000 USD.

Logo rádio - soutěžní kategorie domácí zábava

Domácí zábava

Simuluje skutečný provoz domu, prověřuje návrh, zařízení a spotřebu elektrické energie. Hodnotí se večeře pro soupeřící týmy, filmový večer, osvětlení domu i vaření, které je nahrazeno úkolem odpařit 5 liber (cca 2, 3 kg) vody ve stanoveném čase.

Logo statistika - soutění kategorie energetická bilance

Energetická bilance

Plný počet bodů získá dům, který během soutěžního týdne vyprodukuje alespoň tolik elektrické energie, kolik sám spotřebuje.

Logo komunikace - soutěžní kategorie komunikace

Komunikace

Zahrnuje kvalitu webových stránek, komunikaci s cílovou skupinou nebo netradiční a dobře zvládnuté představení domu na finální přehlídce.

Logo vody - soutěžní kategorie ohřev vody

Ohřev vody

Prověřuje fungování domu a posuzuje, zda navržené zařízení pokryje potřebu teplé užitkové vody domácnosti. Pro plný počet bodů musí dům v daný čas poskytnout 15 galonů (56,8 l) teplé vody (min. 43,3 °C) za maximálně 10 minut.

Logo zásuvky - soutěžní kategorie spotřebiče

Spotřebiče

Disciplína posuzuje, jak dům vyhovuje potřebám běžné americké domácnosti a zaměřuje se na spotřebu elektrické energie. Je potřeba urdžovat teplotu uvnitř chladničky   mezi 1,11°C a 4,44 °C , uvnitř mrazničky mezi −28,9 °C a −1,5 °C, vyprat prádlo na teplotu alespoň 48,9° C a usušit ho ve stanoveném čase.

Logo šroubovák - soutěžní kategorie technika

Technika

Odborná porota hodnotí funkčnost navržených technologií, jejich účinnost v porovnání s běžnými systémy, inovaci, spolehlivost zařízení i jakým způsobem je stavba dokumentována a zda odevzdané výkresy odpovídají skutečnému stavu.

Logo křesla - kategorie vnitřní komfort

Vnitřní komfort

V soutěžních domech se během stanovené doby sledují parametry vnitřního prostředí, které je potřeba udržet v určitých limitech. Teplotu vzduchu mezi 22,2 °C a 24,4 °C a relativní vlhkost vzduchu méně než 60 %.