Odborné poradenství

Logo Zemlicka + Pruy, Ingenieur Planung GmbH

Odborné poradenství v oblasti techniky vnitřního prostředí poskytl týmu ČVUT Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr, odborník na vnitřní prostředí budov, pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Je spolumajitelem projekční kanceláře Zemlicka-Pruy se zaměřením na TZB (vytápění, větrání, klimatizace, instalace) a energetické koncepty budov. Spolupracoval na projektech Národní technické knihovny v Praze, Knihovny a informačního centra v Hradci Králové nebo na nové budově Přírodovědné fakulty UP Olomouc.