Jak si zabalit dům?

Jeřáb nakládá zabalený technologický box, na střeše je Pavel Nechanický

Jeřáb před fakultou architektury nakládá segment přístupové rampy AIR House

Studenti, členové týmu ČVUT stojí u transportního boxu s nářadím, připraveným pro transport do USA

Dřevěné prvky stínící canopy připravené pro transport do Kalifornie

Choulostivé technologie zabalené do mirelonu a uložené v přepravním boxu

Vruty v plastové krabičce obalené potravinářskou fólií

Jeřáb před budovou fakulty architektury nakládá poslední kontejner

22/08/2013 - Celý AIR House jsme sbalili do sedmi námořních kontejnerů. Dům, technologie, nářadí pro stavbu v USA i zařízení, kterým dům vybavíme na veřejnou přehlídku. Přepravu pro nás zajišťuje společnost BDP-Wakestone s.r.o. v kontejnerech o délce 40 stop (12,2m). Čtyři kontejnery jsou standardní, jeden Hardtop High Cube, jeden Open Top s otvíravou střechou pro rozměrné prvky a jeden Open Top kontejner s otevřeným vrchem, ve kterém se přepravuje technologický box.

S dopravou domu do USA počítáme od našich prvních skic a fakt, že musíme dům dopravit na vzdálenost 20 tisíc kilometrů, ovlivňoval podobu našeho soutěžního domu ve všech fázích návrhu. Z velikosti námořního kontejneru vychází rozměry technologického boxu nebo délky dřevěných vazníků. Také díly stínící canopy - druhé kůže domu, jsou přísně podřízeny dopravě.

Zásadní je ochrana během transportu. Kromě samotné stavby vezeme do USA choulostivé technologie a vybavení, které je náchylné na působení vlhkosti. Fotovoltaické panely, nářadí nebo spotřebiče jsou proto uložené v boxech s hliníkovou fólií a vysoušedly pohlcujícími vlhkost. Protože technologický box přesahuje standardní výšku Open Top kontejneru, je ochráněn speciální, na míru ušitou, plachtou. 

Při stěhování AIR House do Kalifornie bylo nejtěžší vymyslet, jak ekonomicky a s logickou vazbou na montáž v Orange County Great Park poskládat celý dům a zajistit, aby příjezd kontejnerů a jejich vybalování šlo ruku v ruce s postupem stavebních prací. Předvídat, aby se nestalo, že budeme muset v napjatých soutěžních termínech čekat na nářadí nebo základové patky. Za to, že se vše nakonec vešlo, vděčíme Daliborovi Hlaváčkovi, který pečlivě plánoval, rozměřoval a počítal.