Dokázali jsme to, máme bronz!

13/10/2013 - Včera byly vyhlášeny výsledky Solar Decathlon 2013 a náš tým se celkově umístil na 3. místě. Získali jsme 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě. Bronzová medaile v celkovém skóre potvrdila, že přes veškerá úskalí, která můžou při koordinaci velkého týmu nastat, je integrální navrhování správnou cestou.

V solárním desetiboji je třeba obstát, stejně jako v atletice, ve všech 10 disciplínách. Všechny spolu souvisí a ovlivňují se navzájem. Pořadatelé Solar Decathlon s oblibou tvrdí, že v této soutěži vítězí všechny týmy. V letošním 6. ročníku to platilo dvojnásob. Po celých deset soutěžních dní bylo skóre měřených soutěží vyrovnané, ztráta jedné desetiny bodu znamenala propad o několik míst. Při prvním Solar Decathlon v roce 2002 byl mezi prvním a třetím místem v pořadí rozdíl 26 bodů, letos nám na vítězné rakouské studenty chybělo jen 6 bodů.

Rakouskému týmu z TU Wien gratulujeme a děkujeme za pomoc v nelehké situaci.  Byly jsme v letošní soutěži jediné dva týmy z Evropy, oba poprvé a také naposledy. Do příštího Solar Decathlon se již mohou hlásit jen americké instituce. Zařadili jsme se mezi německé týmy, které v minulosti soutěž vyhrávaly a jsme rádi, že jsme dokázali, že Evropa to s architekturou, technikou a ekologií pořád umí!