Zdraví

„Dáváme tvar svým budovám, a ony naopak tvarují nás“, Winston Churchill (1943). 
Naše strategie se neomezuje na technologická řešení nebo použití zdravotně nezávadných materiálů. Respektujeme přirozené (circadiánní) rytmy lidského těla. Zajímá nás sociální život obyvatel domu. Přímá vazba venkovního a vnitřního prostoru umožňují provozovat společenské aktivity a začlenit obyvatele domu do lokálního sociálního života.

Dva studenti v helmách a reflexníxh vestách osazují dřevěný nosník

Přírodní materiály

AIR House je celý vyrobený ze dřeva: nosná konstrukce, tepelná izolace, fasáda, vnitřní povrchy, zařizovací předměty. Nosná konstrukce AIR House je navžena z masivních dřevěných CLT (cross laminated timber) panelů. Panely vyrobila firma Stora Enso z chemicky neošetřeného dřeva z lesů s PEFC certifikátem. Jejich přesné opracování provedla na CNC (Computer Numerical Control) strojích společnost Dřevostavby BISKUP. Panely mají výborné akustické parametry, vysokou požární odolnost a pozitivně přispívají k tepelné stabilitě interiéru. Z CLT panelů je v AIR House vyrobeno i zařízení interiéru. Dřevěné panely, které používáme v interiéru v pohledové kvalitě, jsou ekologicky i zdravotně nezávadné, přirozeně voní a působí příjemně na dotek.

Výkres, řez nosnou konstrukcí

Konstrukce, která dýchá

Nosná konstrukce je z exteriéru opatřena tepelně izolačními panely. Sandwichový panel s dřevovláknitou tepelnou izolací Steico je ze strany interiéru kryt OSB deskou a ze strany exteriéru DHF dřevovláknitou deskou. Skladba je navržena jako paropropustná (difúzně otevřená). Na rozdíl od difúzně uzavřené konstrukce u ní funguje postupné vyrovnání mezi vnitřním a vnějším prostředím (princip difúze). Místo parozábrany obsahuje konstrukce tzv. parobrzdu, která nebrání vstupu vodní páry do konstrukce, jen omezuje její množství. U AIR House plní funkci parobrzdy vnitřní CLT panel spolu s OSB deskou. Důležité je umístění parobrzdy blízko vnitřního líce skladby a paropropustnost vrstev směrem ven, aby se vodní pára, která se do konstrukce dostane, mohla přirozeně odpařit.

Schema systemu sálavých stropů.

Sálavé vytápění a chlazení

AIR HOUSE je vybavený stropními panely pro sálavé vytápění a chlazení. Panely jsou primárním systémem nízkoteplotního vytápění a vysokoteplotního chlazení domu. Použili jsme systém stropních sálavých panelů REHAU, jehož základem jsou v pásech vyráběné panely ze sádrokartonu se zafrézovanými drážkami a vloženými trubkami RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm s roztečí 45 mm jako dvojitý meandr. Chladící výkon dosahuje až 75 W/m2. Z pohledu tepelného komfortu je výhodou malé proudění vzduchu v místnosti, při kterém se minimálně víří prach a mikroorganismy. Teplota v místnosti je oproti vytápění tělesy rovnoměrnější, to umožňuje její snížení o 1 - 3°C aniž by se narušila tepelná pohoda člověka.

.Výkres, řez domem.

Větrání

Kvalita vnitřního vzduchu v AIR HOUSE je zajištěna větráním a použitím takových materiálů, které neuvolňují odérové ani těkavé organické látky. V podmínkách České republiky bude po většinu roku dům větraný přirozeně. Pro zimní období a pro účely soutěže je navržena vzducho-technická jednotka s rekuperací odpadního tepla s účinností až 93%. Vzduchovody, tvořené ohebnými hliníkovými hadicemi s mikroperforací a plastovým stavebnicovým systémem, jsou opatřeny tepelnou a hlukovou izolací omezující tepelné ztráty a orosování. Koncové, viditelné prvky, kterými je vzduch v prostoru distribuován, jsou navrženy v jednotném designu se zařízením interiéru.

.Render interiéru, pohled od ložnice.

Zdravé osvětlení

Výrobci uvádějí, že LED osvětlení ušetří proti běžné žárovce až 85% energie a jejich životnost je nejméně 35krát delší. Pro použití v AIR House jsou LED světelné zdroje ideální a v exteriéru jsou výhradními svítidly. V interiéru osvětlení LED používáme jen někde a s rozvahou (kuchyňská linka, nepřímé osvětlení koupelny, celkové osvětlení obytného prostoru) a doplňujeme o místní žárovkové osvětlení. Proč? Lidský organismus funguje v určitém přirozeném – cirkadiánním rytmu (latinsky circa – zhruba, diem - den). Řídí ho tzv. vnitřní biologické hodiny. V přírodním prostředí je jejich nejdůležitějším synchronizátorem pravidelné střídání světla a tmy. V prostředí s převážně umělým osvětlením je zásadní barevné spektrum světelného zdroje. Modré světlo, typické pro LED, stimuluje aktivitu. Večer je naopak vhodné plnospektrální žárovkové osvětlení, které podporuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku a tělesné regenerace.