Chytré řízení

V AIR House tvoří řídicí systém měření a regulace (MaR) v kombinaci s chytrou domácí elektroinstalací (KNX) komunikující celek s jednotným webovým ovládacím nástrojem pro mobilní a PC zařízení. Inteligence systémů spočívá ve včasném reagování na potřeby uživatelů domu a vnější vlivy počasí.

 

Tablet, na kterém je zobrazena titulní strana ovládání a regulace AIR House. Na modrém pozadí jsou bílá tlačítka pod kterými se skrývají jednotlivé kategorie - teplota, osvětlení, meteostanice, spotřeba a produkce energie a hlavní vypínač.

Měření a regulace

Systém měření a regulace (MaR) monitoruje veškeré technologie v domě, reguluje vnitřní klima, a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu v co nejefektivnějším energetickém režimu. Kvalita vnitřního klimatu je závislá na přesném řízení součinosti rekuperační větrací jednotky a sálavých panelů.

Růžice KNX ovládání

Domácí elektroinstalace

Chytrá domácí elektroinstalace (KNX) zajišťuje světelnou pohodu v interiéru a exteriéru stmívatelnými LED zdroji světla, které reagují na intenzitu slunečního svitu. Inteligentní řízení slouží také pro nastavení a ovládání tématických světelných scén.

Automatizační stanice Sauter, žlutá plastová krabice

Řízení vytápění

Systém sálavého vytápění a chlazení je ovládaný automatizační stanicí AS525 od společnosti SAUTER. Stanice měří teploty, vlhkosti, průtoky a další fyzikální veličiny. Servopohon reguluje směšování vody na ventilech, řídí chod čerpadel, ventilátorů a klapek. Dále monitoruje a optimalizuje všechny technické zařízení budovy v oblasti tepelné a chladící techniky, vzduchotechniky a vodního hospodářství.