Koncept

Návrh reaguje na současný demografický vývoj v České republice, kde v souvislosti se změnami ve věkové struktuře populace bude bydlení seniorů (momentálně 20% z celkového počtu domácností) čím dál závažnějším tématem. 

 

Inspirace 

Návrh odkazuje na výtvarnou osobitost typicky českého fenoménu – chatařství. Americkému publiku přináší zprávu o době socialismu, kdy nedostatek nahrazovala kreativita, a lidské sny se zhmotňovaly do podoby jedinečných bizarních staveb. Koncept AIR House se inspiruje typologií venkovské architektury.  Přejímá dispozici "L" tradičního venkovského stavení, rozděleného na hospodářskou a obytnou část chránící dvůr uprostřed. 

Dispozice

Vnitřní uspořádání AIR HOUSE je založeno na takzvaném „single room concept“. Hlavní aktivity obyvatel domu jako společenské vyžití, odpočívání, vaření, stolování, práce a spaní jsou koncentrovány v jednom obytném prostoru, jak to známe z chalup našich babiček. Tento prostor je rozšířen o velkorysou venkovní terasu, která je opticky i funkčně jeho nedílnou součástí. Na hlavní obytný prostor navazuje technologický box, který obsahuje veškeré technologie (koupelnu, kuchyň, technickou místnost) a může být vcelku transportován v jednom námořním kontejneru. V případě potřeby je možné dům využívat jako kancelář nebo prodejní prostor. Tím je podpořena udržitelnost celého projektu.

Axonometrie domu s odklopenou střechou

Dům v domě

Koncept „domu v domě“ pracuje s principem dvou „kůží“. První kůži tvoří tepelně izolovaná obálka obytného prostoru. Druhá kůže (dřevěná pergola, horizontální a vertikální stínící lamely) funguje jako „nárazníková“ zóna a zmírňuje tepelnou zátěž.Vodorovná orientace lamel směrem na jih stíní fasádu proti vysoko položenému polednímu slunci, svisle orientované lamely na západní straně proti nízkému západnímu slunci. Prostor mezi oběma kůžemi funguje jako prostředník mezi interiérem a exteriérem. Hra světla a stínu vytváří jedinečnou atmosféru v průběhu dne i celého roku.

AIR House vizualizace - pohled na terasu

Terasa

Přímá vazba venkovního a vnitřního prostoru a jeho tvarová jednoduchost a bezbariérový přístup umožňuje provozování společenských aktivit a tím začlenění obyvatel domu do lokálního sociálního života. Prostor je vhodný pro venkovní promítán, pořádání vzdělávacích besed, tanečních večerů nebo hraní společenských her. Vnější povrch fasády směrem na terasu tvoří překližkové desky natřené tabulovou barvou. Je tak vytvořena interaktivní fasáda, kde si obyvatelé mohou zanechávat vzkazy a děti kreslit.